Sinem Karakaya

Tüm Emekli Sen kapatma davası istinaf mahkemesince reddedilerek, “Emekliler sendika kurabilir” biçiminde sonuçlandı.  Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Söylemiştik, biz kazandık” ifadelerine yer verildi.

BU KARAR ÇOK ÖNEMLİ HUKUKSAL BİR BELGE VE KAZANIM

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ankara 34. İş Mahkemesinin sendikamız Tüm Emekli Sen hakkında Ankara Valiliğinin isteği üzerine açılan davada verdiği kapatma kararı Ankara Bölge Adliyesi 29. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. 29. Hukuk Dairesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri esas alarak ve Anayasamızın 17. Maddesinde yer alan “herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ilkesine dayanarak emeklilerin sendika kurabileceğine ve üye olabileceğine hükmetmiştir. Bu kararla birlikte 13.500.000 emeklinin sendikamıza üye olabilir, örgütlenebilir hale gelmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bu karar çok önemli hukuksal bir belge ve kazanımdır. Kazanımların sadece hukuksal mücadele ile olmayacağının bilinciyle, bugüne kadar emeklilerin sendikalaşması, örgütlenmesi yolunda sürdürdüğümüz mücadelede yanımızda olan sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, meslek odalarına, siyasi partilere ve duyarlı kamuoyuna verdikleri destekten, taleplerimizi dile getirmelerinden, yanımızda olmalarından dolayı teşekkür ederiz. Elde edilen kazanım dayanışma ile, örgütlü mücadele ile, hepimizin çabası ile kazanılmıştır.”