Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde "Saha Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Sinem Karakaya

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcıları, Kuruluş Müdürleri, Meslek Elemanlarının katılımıyla İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda yürütülen Kadın Hizmetleri iş ve işlemleri, Sosyal Hizmet Merkezleri iş ve işlemleri ve Çocuk Hizmetleri iş ve işlemlerine yönelik "Saha Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Kuruluşlar arası işbirliği oluşturulması, koordinasyon ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilerek Muğla’da ortak çalışma ve kurum kültürü oluşturulması amacıyla yapılan çalışma ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Toplantılarda; hizmet verilen gurubun kuruluşa ilk kabul anından itibaren yapılan işlemler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile kuruluşlardaki atölye çalışmaları, eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetler, koruma ve bakım hizmetleri ve bu faaliyet ve çalışmalara ilişkin çıktılar değerlendirildi.