Muğla’nın coğrafi ve kültür mirasını korumak için hukuki anlamda savaş verdiklerini dile getiren Muğla Mimarlar Odası Avukatı Didem Alaca, Karabağlar Yaylası, Toki Konutları, Okluk Koyu, Gökova Körfezi Doğal Sit Statüleri, Akyaka Revizyon Planı, Datça Bozburun Öçkb Çdp Revizyonu Planı, Kız Meslek Lisesi ile ilgili dava süreçleri hakkında bilgilendirdi.

“KARABAĞLAR İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

Covid-19 nedeniyle bilgilendirmeyi yüz yüze yapamadıklarını söyleyen Avukat Didem Alaca, “Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar Yaylasında MTA tarafından maden arama gerekçesi ile yapılan sondaj çalışması sebebiyle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na Muhalefet, TCK Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından söz konusu eylemler icra edilmeden vazgeçildiği ve suç oluşmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi” dedi.

TOKİ DOSYASI DANIŞTAY’DA

Muğla Merkez’de yapılan 1. Etap TOKİ Konutları ile ilgili de açıklama yapan Av. Alaca, “İlk olarak 2014 senesinde imar planlarının iptali için dava açıldı. Davamız ile ilgili olarak, yürütmeyi durdurma kararı verilerek sonuç olarak planların iptaline karar verildi. Bunun üzerine Bakanlıkça yeni bir plan hazırlandı. Hazırlanan yeni planlara karşı tekrar dava açıldı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu neticesinde haklılığımız ortaya çıkarak şehircilik ve planlama esaslarına aykırı imar planlarının mahkemece iptaline karar verildi. Fakat istinaf mahkemesi bu kararı ortadan kaldırdı. Dosya şu anda Danıştay’da temyiz incelemesinde. Bu esnada yürütmenin durdurulması kararı verilmesine rağmen bu karara uymayarak inşaata devam eden yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ancak Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Son olarak 2018 yılında yeni etap TOKİ konutları imar planlarının iptali davası açıldı ancak bu dava için de alınan bilirkişi raporu aleyhimize gelmesiyle dava reddedildi. Tarafımızca dosya istinaf incelemesine taşınmıştır” dedi.

OKLUK KOYU İÇİN 4 DAVA

Okluk Koyu için 4 davalarının bulunduğunu söyleyen Av. Alaca, şu bilgileri verdi: “ Okluk Koyu Sit Değişikliği İptal Davası: Bu davada yapılan sit değişikliğine dayalı imar planları hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması talebimiz olmuş, bu talep reddedilmiştir.  Ret kararına karşı yapılan itiraz da reddedilmiş, bilirkişi raporu alınmamıştır. Teknik bilgi gerektiren bu davada, teknik rapor alınmadan davanın esastan reddine karar verilmiştir. Hâkimlerden birinin ‘rapor alınmadan karar verilemez’ gerekçesiyle karara muhalefet ettiği dosya istinaf mahkemesine taşınmıştır. İstinaf mahkemesinin kararı oy çokluğu ile onadığı dosya şu anda Danıştay incelemesinde bulunmaktadır. Okluk Koyu ÇDP Değişikliği İptal Davası: Cumhurbaşkanlığı konutunun yapılacağı alanla ilgili yapılan yasal ve teknik düzenlemelerin hukuka aykırılığı sebebiyle açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz mahkemece reddedilmiş, ret kararına karşı yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Bilirkişi raporu alınmamış, dosya hakkında esastan ret kararı verilmiştir. İstinaf başvurumuz da reddedilmiş olup, dava tarafımızca Danıştay incelemesine taşınmıştır. Okluk Koyu 2. Sit Değişikliği Davası: 2020 Şubat ayında söz konusu Okluk Mevkiini de içine alan alanda tekrar bir sit değişikliğine gidilerek “Mutlak Koruma Alanı ve Nitelikli Koruma Alanı” olan bölgenin “Doğal- Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrol Kullanım Alanı” olarak tesciline karar verilmiş ve statü düşüklüğüne yol açılmıştır. Buna karşı açtığımız dava devam etmekte olup bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Rapor sonrası davanın seyri belli olacaktır. Okluk Koyu 2. ÇDP Değişikliği İptal Davası: Sit değişikliğine dayalı olarak yapılan ÇDP Değişikliği işleminin iptali için açtığımız dava devam etmekte olup, bu aşamada henüz verilmiş bir karar bulunmamaktadır.”

AKYAKA KORUMA AMAÇLI REVİZYON İMAR PLANI

Akyaka’yı koruma amaçlı askıya alınan revizyon imar planının için de dava açtıklarını belirten Alaca, “Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin hazırlanmış olan Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak plan teklifinde açıklanan amaçlara rağmen askıda bulunan planın bu amaçları karşılamadığından plana askı sürecinde itiraz edilmiştir.  Konu ile ilgili süreç takip edilmektedir” dedi.