KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Muğla Temsilciliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla İl Müdürlüğü önünde SGK çalışanlarının sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

“TÜRKİYE AVRUPA’DA EN DÜŞÜK SOSYAL GÜVENLİK HARCAMASINA SAHİP ÜLKE”

Bursa'nın seramik kardeşliği Çin basınında Bursa'nın seramik kardeşliği Çin basınında

Türkiye’nin sosyal güvenlik şartları açısından Avrupa standartlarının gerisinde olduğunu ifade eden BES temsilcisi Haluk Yıldırım, yaşanılan sürecin ülkenin geleceğini yok ettiğini belirtti, “Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir. Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırının dahi altında kaldığı, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, işsizlerin, gençlerin toplumun önemli bir kısmının aslında sosyal güvenlik kapsamında olmadığı bir ülkede aslında kutlanacak bir sosyal güvenlik haftasından değil yok edilen gelecekten bahsedebiliriz.

Türkiye’deki sosyal güvenlik şemsiyesinin 85 milyonu altına aldığı, sistemin reformlarla dönüştürüldüğü iddia edilse de hem çağdaş dünya ile hem iktisadi ve sosyal özellikler bakımından benzer ülkelerle kıyasladığımızda ortaya çıkan tablonun iç açıcı olmadığı görülmektedir. Nitelim Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1 Eylül 2021’de yayımladığı Dünya Sosyal Koruma Raporu bu durumu net olarak ortaya koymaktadır. ILO raporuna göre Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus oranı ise yüzde 79,8 dir. Buna göre Türkiye’nin sosyal güvenlik kapsamı dünya ortalamasının üzerinde olmasına karşın, bulunduğu bölgelerin yani Avrupa ve Merkez Asya bölgelerinin ortalamasının altında seyretmektedir.

Türkiye’nin sağlık dahil toplam sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı ise ILO’ya göre yüzde 13,1’dir. Türkiye GSYH’dan sosyal güvenliğe yaptığı harcamalar bakımından dünya ortalamasının oldukça altında yer almaktadır.

Daha vahimi ise ülkemizin Arnavutluk hariç Avrupa’da en düşük sosyal güvenlik harcamasına sahip ülke konumunda olmasıdır.” Diye konuştu.

“SGK EMEKÇİLERİ SOMUT ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYOR”

SGK çalışanlarının kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırıldığı belirten BES Temsilcisi Haluk Yıldırım, SGK çalışanlarının taleplerini sıraladı, “SGK emekçileri 85 Milyona, 32.981 çalışan ile hizmet vermektedir. 2009 Yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi sosyal güvenlik kurumunun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK Emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadırlar. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir.

Sosyal Güvenlik Emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak;

 • 5510 Sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir.
 • Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!
 • SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz!
 • Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!
 • Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatmasını istiyoruz.
 • 2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz.
 • Kurum içi tüm ünvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz.
 • Mülakatın kaldırılmasını liyakatın tesis edilmesini istiyoruz
 • Personel Servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz
 • Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!
 • İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!” dedi.