Dünya çapında etkili olmaya devam eden ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan Coronavirus salgını eğitim alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Uzaktan eğitim sürecinde bazı öğrencilerin canlı derslere katılmadığı dikkate alındığında, öğrenme kayıplarının hem okullara göre hem de aynı okul içinde farklılaştığına dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak konuya ilişkin önerilerde bulundu.

Uzaktan eğitim sisteminde bazı öğrencilerin hiç, bazı öğrencilerin oldukça az uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyinin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Uçak, “Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalı, öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hayata geçirilmelidir” dedi.

Uçak öneri ve değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Öğrenme kayıpları tespit edilmeli, öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi programı uygulanmalıdır. Öğrencilerin önemli bir kısmının canlı derslere katılmadığı dikkate alındığında, öğrenme kayıpları hem okullara göre hem de aynı okul içinde farklılaşmaktadır. Bazı öğrencilerin hiç, bazı öğrencilerin oldukça az, uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi tespit edilmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalıdır. Ülke genelinde herkesin takip edeceği ortak telafi eğitimi programı yerine öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hazırlanmalıdır. Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği dikkate alındığında, öğretmenlere yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapmaya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı dersler yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrenciler canlı derslere katılım konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitimdeki canlı derslere katılmadığı görülmektedir. Uzaktan eğitimin bir süre devam edeceği dikkate alınarak ders kitaplarının uzaktan eğitim şartlarına göre içeriğinin zenginleştirilmesi, konu anlatımlı ve soru bankası şeklinde düzenlenmesi düşünülmelidir. Aynı zamanda ders anlatım videoları sanal ortamlara yada belleklere yüklenerek öğrencilere ulaştırılmalıdır. Öğrencilerin canlı derslere katılımı konusunda ailelerin çocuklarını motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenler ve aileler arasında etkin bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yönlendirme konusunda desteklenmelidirler. Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı çalışmaları bakanlık tarafından sürdürülmektedir.”