Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Akgedik Barajı’ndan Milas ve Beçin’e İçme Suyu getirme Projesi’nde sona yaklaşıldığı belirtilirken, bu konuda yapılacak son işlemler ve ve imar konuları ele alındı.

Alt Yapı Projesinde Ören Mahallesi’nin atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliğin kalıcı olarak bertarafı sağlanarak, sürdürülebilir bir çevre ve temiz bir denizin halkımız kullanımında olması planlanıyor.

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya ve birim müdürleri katıldı.

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya proje hakkında Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’a harita üzerinde bilgilendirmeler yaparak, sunum gerçekleştirdi.

74. 500 m Hat ve 7 Adet Atık Su Pompa İstasyonu ( Terfi Merkezi) Yapılacak.

Proje hakkında  yapılan bilgilendirmeye göre  “Muğla İli Milas İlçesi Ören Mahallesini kapsayan Kanalizasyon Şebeke Projesi  atık suyun oluştuğu noktadan başlayarak parsel bacaları, parsel bağlantıları, tali ve ana toplayıcı şebeke hatları ve terfi hatlarından oluşmaktadır. 1. Kademe olarak 53.000 m şebeke hattı, 9.500 m parsel bağlantısı, 12.000 m terfi hattı olmak üzere toplam 74. 500 m hat ve 7 adet atık su pompa istasyonu ( Terfi Merkezi) yapılacak.  Proje tasarımı 2054 yılına göre planlanmış olup; söz konusu alanda yağmur suları ve atık suların birbirine karışmayacağı ayrık sistemin kullanılması uygun görülerek projelendirilmiştir. Proje nüfusu toplam 25.000 kişi ve toplam evsel debi Q2054= 136.00 lt/sn olarak hesaplanmıştır.” açıklamasında bulunuldu.

Sürdürülebilir Bir Çevre ve Temiz Bir Deniz Halkımız Kullanımında Olacak

Ören Atık Su Arıtma Tesisi hakkında yapılan bilgilendirmeye göre, Mülkiyeti İdaremize ait alanda yapılması planlanan Atık Su arıtma Tesisi; 2054 yılına göre planlanmış olup toplamda 8.000 m3/ gün kapasitedir. 1. Kademe olarak, 4.000 m3/ gün olarak yapımına geçilecektir. Yapılacak olan ileri biyolojik arıtma tesisimiz çıkış suları sulama suyu kriterinde olacaktır. Tüm Projeler tamamlandığında Ören Mahallemizin atıksulardan kaynaklanan çevresel kirliliğin kalıcı olarak bertarafı sağlanacak, sürdürülebilir bir çevre ve temiz bir deniz halkımız kullanımında olacaktır” denildi.

2. Kademe olarak Projelendirilen Mahalleler hakkında yapılan bilgilendirmeye göre ise Türkevleri, Siteler, Çökertme ve Bozalan Mahallelerin atık sularının bertarafı için idaremiz tarafından projeler hazırlanmış olup, finans durumundan dolayı 2. Kademe olarak planlanmıştır. Ancak AAT tasarımı ve terfi istasyonlarının kapasitesi söz konusu bu mahallelerinin atıksularını bertaraf edilecek şekilde tasarlanmıştır” açıklamasında bulunuldu.

Milas İçin Önemli Bir Yatırım

Yapılan toplantının ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Planlanan projenin tamamlanması ile birlikte atık sulardan doğan kirliliğin önüne geçeceğiz. Bu doğrultuda Milas’ımız için önemli bir yatırım olan bu projenin tamamlanmasıyla bilikte bölge insanımızın sürdürülebilir bir çevrede yaşaması hedefleniyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından toplantı sona erdi.