EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger açılış konuşmasında, sanayici ve ihracatçıların zor dönemlerden geçtiklerini ancak birlikte hareket ederek bu zorlukların üstesinden geleceklerini vurguladı. Özger, özellikle plastik sektöründe yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve genel sanayi dönüşümünün şart olduğunu belirtti.

RUS YOUTUBER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI RUS YOUTUBER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise, yeşil dönüşümün sektörü köklü bir şekilde etkileyeceğini ve geri dönüşmüş ham madde kullanımının zorunlu hale geleceğini ifade etti. Bu dönüşümün, küresel ekonomik gücün doğuya kaymasından ve iklim değişikliği gibi büyük trendlerden kaynaklandığını da ekledi.

Toplantıya katılan diğer dernek ve vakıf temsilcileri de sektördeki yapısal sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar. Özellikle sanayide verimlilik artışı, Ar-Ge yatırımları, dijitalleşme ve lojistik konuları üzerinde duruldu. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin plastik sektöründe lider konuma gelmesi için atılması gereken adımları masaya yatırdılar.

Editör: Haber Merkezi