Pandemiyle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına, üçer aylık sürelerle yapılan ilave ek ödeme uygulamasında sorunlar yaşandığını açıklayan Durmuş, “Sorunların en başında ödemelerin zamanında yapılmaması gelmektedir. Nitekim yeni yılın ilk haftasını geride bırakacak olmamıza rağmen Kasım ayı ilave ek ödemeleri hala yapılmamıştır. Geçmişe dönük ödemeler verilmediği gibi devam eden süreye ilişkin de bir açıklama yapılmamıştır; ilave ek ödemede süre uzatılmasına gidilecek mi, gidilecekse ne kadar olacak, bunlar belirsiz” dedi.

Durmuş, belirsizliğe hak vermenin mümkün olmadığını, sağlık çalışanlarına açıklama yapılarak, önümüzdeki Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak ilave ek ödemelerin duyurulmasını istediklerini söyledi.

Bu gecikmenin geçen üç aylık ödeme döneminde de yaşandığını dile getiren Durmuş, sağlık çalışanlarının yaşananları sorumsuzluk olarak değerlendirdiğini aktardı.

“İLAVE EK ÖDEME UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILMALI”

Bu durumun sağlık çalışanları açısından huzursuzluk yarattığını aktaran Semih Durmuş, “Kabul etmek gerekir ki bu durum sorunlara yol açmıştır, açmaya da devam etmektedir. Bu nedenle, salgınla mücadelenin hassasiyeti dikkate alınarak, ilave ek ödemeler Kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalıdır. Aynı şekilde ilave ek ödeme uygulamasının süresi de uzatılmalıdır çünkü pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

“ÖDEMELER HAKKANİYETLİ OLMALI”

Ödemelerin hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerektiğine değinen Durmuş, “Mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli bir şekilde yapılma zorunluluğudur.  Bunun da yolu, masa başı kalem oyunları yerine, saha gerçekliğinin dikkate alınmasından geçmektedir.  Meselelere sahadan bakıldığında, ilave ek ödeme uygulamasında bugüne kadar GİH ve YH sınıfında çalışanların göz ardı edildiği görülecektir. Sanki bu çalışanlar, pandemiyle mücadele edilen hastanelerde görev yapmıyorlar” dedi.

Sağlık çalışanlarına günü kurtarmak amaçlı yapılan yaklaşım tarzının saygısızlık olduğunu belirten Durmuş, “Yıllardır süre gelen bu yaklaşım neticesinde sağlık çalışanlarının aldığı ücretler her geçen gün erimiştir.  Öyle ki bir hemşire, bir zamanlar asgari ücretin iki katından daha fazla kazanıyordu. Oysa bugün bir hemşirenin maaşı ile asgari ücret arasında çok bir fark kalmamıştır. Buna karşın sağlık çalışanlarının üzerindeki yük ve sorumluluk her geçen gün artmıştır” dedi.

Durmuş, son olarak sağlık hizmetlerinin çalışanlarıyla, alt yapısıyla bir bütün olduğunu ve sistemi ayakta tutan ise fedakâr çalışanlar olduğunu ve sorunlarına kayıtsız kalınmasının yürütülen hizmetleri aksatacağını dile getirdi.