Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesi, Sınırsızlık Meydanı’nda 2021 yıl bütçesine yönelik taleplerini bildirmek ve kapatma davlarına karşı basın açıklaması yaptı.  Sendika kurma haklarının bazı gerekçeler gösterilerek yol sayılmaya çalışıldığını söyleyen Sendika Başkanı Adil Eroğlu, “2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demek” dedi.

Sinem Karakaya

2021 yıl bütçesine yönelik taleplerini bildirmek ve kapatma davlarına karşı Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması yapan Tüm Emekliler Sendikası Muğla Şubesi, Sendika kurma haklarının bazı gerekçeler gösterilerek yol sayılmaya çalışıldığını yol sayılmaya çalışıldığını ifade etti. Merkez Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Adil Eroğlu, “2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demek” dedi.

Sendikal mücadeleden geri adım atmamakta kararlı olduklarını söyleyen Eroğlu, “Bütçe tasarısı adeta kaçırılırcasına hazırlandı ve görüşülüyor. Bu görüşmelerde, bizlerin görüşlerine başvurulmamakta, temsil ettiğimiz kesimler yok sayılmaktadır. Bu sarayın ve TBMM çoğunluğunun siyasi tercihidir. Bu siyasi tercihte yoksullardan, kadınlardan, çalışanlardan, emeklilerden, işçilerden değil, sermayeden, rantiyeden yana kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra emekliler için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma hakkımız mahkemeler vasıtasıyla elimizden alınmaya çalışılmakta, devletin uluslararası sözleşmelere uygun iç hukukta düzenlemeler yapmak yerine emeklilerin 25 yıllık sendikal geçmişini yok saymaya çalışmakta, sendikaları kapatmakla tehdit etmektedir. Sendika kurma hakkımız ne yazık ki siyasi iktidar ve valiliklerce iç hukuktaki kısıtlamalar ve kimi eksik yorumlar gerekçe gösterilerek yok sayılmaya çalışılmaktadır. Emekliler ve emekli sendikaları, bunca yıldır yürüttükleri sendikal mücadeleden geri adım atmamakta kararlıdırlar” dedi.

“BU BÜTÇE SAVAŞIN VE SİLAHLANMANIN BÜTÇESİDİR”

“2021 Bütçe tasarısı daha önce ki bütçelerde olduğu gibi savaşın ve silahlanmanın bütçesidir” diyen Eroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bütçe de gerekli değişiklikler yapılarak gerek sağlık hizmetleri için gerek sağlık çalışanları için ayrılan pay artırılmalı, çalışanlar ve emeklilerden teşhis ve tedavi için yapılan kesintilerden vazgeçilmelidir. 2021 Bütçe tasarısı daha önce ki bütçelerde olduğu gibi savaşın ve silahlanmanın bütçesidir. 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi yaklaşık 1.4 trilyon liralık bir gider, 1.1 trilyonlukta bir gelir öngörmektedir. Yani daha yürürlüğe girmeden bütçenin yaklaşık 300 milyar lira açık vereceği kesindir. Oysa silahlanmaya iç güvenlik kurumlarına vb bütçeden ayrılan pay öngürülen bütçe açığı kadardır. Güvenliğe, silahlanmaya, 300 milyar lira ayrılırken bizi doğrudan ilgilendiren sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığına ayrılan pay 77 milyardır. Yani güvenliğe ve silahlanmaya, sağlığımızdan 4 kat daha kıymet verilmektedir.”

“BU BÜTÇE EMEKLİLERİ AÇLIĞA MAHKÛM ETMENİN BÜTÇESİDİR”

8 milyon emeklinin asgari ücretin altında ücret aldığını söyleyen Adil Eroğlu, “8 milyon emekli asgari ücretin altında ücret almaktadır. Hazine katkısı ile aylık ödemeler 1500 TL ye çekilmiş olsa da zamlar gerçek ücretlerine yapılmakta gerçek ücretleri hazine katkılı düzeye gelinceye kadar aldıkları aylık sabit kalmaktadır. Bu uygulama emeklileri açlığa mahkûm etmenin başka bir yoludur.  Yine bu bütçe ile 2021 yılı için emeklilere reva görülen zam oranı 3+3  ve enflasyon farkıdır. Zam oranlarının vicdansızlığı ve komikliği bir tarafa, enflasyon oranlarının siyasi iktidarın işine geldiği gibi hesaplanıp açıklandığını bilinmektedir. Dolayısıyla 2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demektir. Enflasyonun resmi rakamının %15 olduğu, gerçekte ise en az %50 olduğu bir ortamda salgınla mücadelede dezavantajlı grup kabul edilerek özel destek verilmesi gereken emekliler tedbir adı altında evlere kapatılıp adeta yalnızlığa ve yoksunluğa terk edilmek istenmektedir” dedi.

“SENDİKALARINA KARŞI AÇILMIŞ KAPATMA DAVALARI GERİ ÇEKİLMELİ”

Taleplerin karşılanması için eylemlerine devam edeceklerini söyleyen Emekliler Sendikası, isteklerini şu şekilde sıraladı:

“Emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli, Valilikler bu davalara taraf olmamalıdır. Uluslararası sözleşmeler ve 25 yıldır emeklilerin zorluklarla baş ederek sürdürdüğü kazanımlar ve sendikal örgütlenmesi tanınmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır. En düşük emekli aylığı brüt asgari ücret tutarına yükseltilmelidir. Emekliler arasındaki ücret dengesizliği bir an önce giderilmeli, buna ilişkin intibak yasası emekliler daha fazla mağdur edilmeden çıkarılmalıdır. Torba yasa adı altında getirilen ve emeklilik konusunda elde ettiğimiz hakları almayı geri almayı hedefleyen yasa girişimleri geri çekilmelidir. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalı, kamu eliyle yürütülmelidir. Salgına karşı tedbir adı altında uygulamaya konulan ve bizleri eve kapatmaya yönelik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.”