Günümüzde etik, gerek sosyal hayatımızda gerek mesleki hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir kavramdır. Günümüzde etik kavramı sadece bir mesleği icra ederken yapılması gereken sorumluluklar ve uyulması gereken kurallar olarak değerlendiriliyor. Ancak etik kavramı sadece mesleki açıdan düşünülmemelidir. Çünkü etik her an hayatımızda olan bir kavramdır.

Yayınlanan bir kaynakta etik: “Bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünün ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. İnsanın kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıp inceler.” şeklinde açıklanmaktadır.

Etik davranışları, günlük hayatımızda her konuda uyguladığımızı görebiliriz. Çünkü etik olguları ilişkili olmayan herhangi bir bireyin davranışlarından bahsetmek mümkün değildir. Etik, gerçekleştirilecek her eylemde kişilerin konulara ilişkin sınırlarını çizen ve bu sınırlar dâhilinde nelerin yapılıp yapılamayacağının bilinmesini ifade etmektedir. Sosyal hayatımızda olduğu gibi mesleki hayatımızda ise etik, mesleğimizi icra ederken ayrılmaz bir parça olarak değerlendirmek mümkündür.

Ancak etik kavramı ile ahlakı karşılaştırmamak gerekir. Etik, kişilere izleyecekleri kuralları ve bunlara karşı çıktığında maruz kalacağı sonuçları öğretir.

Ahlak ise kişiye özeldir. Bir kişinin iç karakterleridir. Bir kişinin yanlış olduğu ve yanlış olduğunu düşündüğü veya yanlış düşünülen bir şey, başka biri için doğru olabilir. Ahlak uyulması gereken kurallar değil bir insanın inancıdır. Örneğin bir doktor karşısında kim olursa olsun tedavi etmek zorundadır çünkü Hipokrat yemini etmiştir, bu etiktir.

Ancak bazı ahlaki değerlerinden dolayı kürtaja karşı da olabilir. Burada şunu görmek de mümkündür; ahlak herkes için farklılık gösterirken etik kuralları değişmez ve kişinin ahlak kuralları belirli bir süreçte değişebilirken etik kuralları hep aynıdır. Bu ayrıma dikkat etmek gerekir.