Bestelenmiş şiiriyle,okuduğunuz dizelerin sahibi Yahya Kemal Beyatlı’dan bahsedeceğimi tahmin etmişsinizdir.Asıl adıyla Ahmet Agah…

Şair,düşünür,siyasetçi ve diplomat…İsminin önüne bir değil, bir çok sıfat ekleyip hakkıyla da yerine getirmiştir, Üsküplü Yahya Kemal.

Kültürlü bir aileye sahip,iyi bir eğitim almıştır.

Vefa lisesinde okurken , döneminin diğer gençleri gibi jön Türk olmak istemişse de,Avrupa’ya gittiğinde kendisini keşfetmiş, vatan sevgisi üstün gelerek İstanbul’a dönmüştür.O İstanbul’un taşına toprağına değil,medeniyet beşiği İstanbul’a sevdalıdır.İstanbul’a sadece kaleminden inciler dökmemiş,milletvekili olarak da hizmet vermiştir.

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

*

Şiirlerini adeta âşık olduğu İstanbul Türkçesi ile yazan şairimiz, "Bu dil ağzımda annemin sütüdür" mısrası ile dile verdiği önemi ortaya koymuş,kusursuz Türkçe ile eserler vermiştir.

*

Milli Mücadele yıllarında sadece şiirler yazamayacağını düşünüp, makaleler yayımlayıp, Türk milletine iyimserliğini,inancını kalemiyle aşılamıştır.Kendisi gibi Rumeli çocuğu olan Mustafa Kemal’e her zaman güvenmiş, desteklemiştir.Mustafa Kemal kendisinin makalelerini Tevhid-i Efkar’dan kesip,saklamıştır.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

*

Varşova elçiliği yaptığı dönemde Kar Mûsikileri’ni ve Açık Deniz’i kaleme alır.İstanbul hasreti çeken,yalnız bir Yahya Kemal’dir bu şiirlerde gördüğümüz.Küçük yaşlarda ailesini kaybetmiş,yalnız kalmayı,yalnızlığı hiç sevmemiştir Yahya Kemal.

Madrid elçiliğinde “ Endülüs’te Raksı”ile bir İspanyol kızının dansını resmeder gözlerimizde.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,

İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri...

Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır;

İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır.

**

Cumhuriyet döneminde şair, gelenek ve günümüz arasında köprü kurmuş,medeniyet ve tasavvufu önemsemiştir. Darüşşafaka İdadiside Edebiyat öğretmeni,Lozanda basın danışmanı,Pakistan’da ,Varşova’da,Pakistan’da büyükelçidir.Her kesimin sevdiği, sahiplendiği bir fikir adamıdır.

*

Mükemmeliyetçi kişiliği,şiirlerini sağlığında kitaplaştırmasana engel olmuş,bir şiirini,yıllarını verecek kadar titizlikle yazmıştır.

Neyse ki kadim dostu Nihat Sami Bey,her zaman destekçisidir.Vefatından sonra da Yahya Kemal Enstitüsü’nü kurmuş,bütün eserlerini yayımlamıştır.

*

Dönülmez akşamın ufkundayız.Vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!

İstanbul’da Park otelde yaşamının son yıllarını geçirmiştir. Yakalandığı bir çeşit bağırsak iltihabı nedeniyle tedavi için Paris’e gitmiş ,bir yıl sonra 1 Kasım 1959’ da Cerrahpaşa Hastanesin'de vefat etmiştir.

*

Vefatının 64.sene-i devriyesinde ,Türk edebiyatının kıymetli şairi,Yahya Kemal’i rahmet ve minnetle anıyorum.

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapayalnız

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız,

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.